A projekt

Kedvezményezett neve:

  • Nevelők Háza Egyesület

Projekt címe:

  • A Civil Közösségek Háza belső megújítása a minőségi közösségfejlesztésért

Projekt azonosítószáma:

  • TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00584

Támogatás összege:

  • 20 000 000 Ft

Támogatás intenzitása:

  • 100%

A projekt megvalósításának tervezett helyszíne:

  • Civil Közösségek Háza (7624 Pécs, Szent István tér 17.)

Projekt megvalósításának kezdete:

  • 2020.12.14.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:

  • 2022.03.31.

A projekt által érintett célcsoport(ok)

Közvetett célcsoport: Pécs teljes lakossága
Közvetlen célcsoport: a Civil Közösségek Házában működő, ide bejegyzett közösségek, valamint a Ház szolgáltatásait igénybe vevő civil szervezetek, intézmények s a különböző projektek keretében bevonásra kerülő helyi lakossági célcsoportok.

A projekt célja

Pécs belvárosában található Civil Közösségek Háza felújítása, a védett parketta felújítása, a kert rendezése, eszközbeszerzés. A működési és üzemeltetési költségek csökkentése, a szolgáltatások színvonalának növelésével a látogatószám bővítése az épület fenntartása, a minőségi programok a közösségi fejlesztése érdekében.

Támogatandó tevékenységek és célok összefüggései

A projekt keretében megvalósuló beavatkozás eredményeként integrált, újszerű és innovatív fejlesztések valósulnak meg, annak érdekében, hogy a minőségi közösségi együttlét lehetőségével javuljon a városban élők életminősége, további cselekvő, aktív közösségek alakuljanak ki. A projekt színvonalas programhelyszínek biztosításával, a helyi társadalmi élet aktivitásának növelésével egy versenyképesebb település létrehozásához járul hozzá, amely egyben a szociális helyzet és egészségi állapot javulását, a családokkal, közösségekkel való szorosabb kapcsolat kialakítását is eredményezi.